Khuyến Cáo
Chú Ý: Bạn chỉ có thể xem phim khi :
1. Sử dụng sim viettel
2.Đã nhập token còn hạn sử dụng
3.Thoát trình duyệt hay bật/tắt mạng phải nhập lại token

- Xem Ngay Cách Lấy Token Tại Đây
- Lấy token nhanh tại đây
- Nhập token trước khi xem phim ở get.phimmax.net
- Tham gia cùng group nhá tại đây
Nhập Token
Sau khi bật/tắt mạng hoặc khi không xem được nữa bạn bắt buộc phải nhập lại token
Vui Lòng Nhập Token:Bài viết mới